پروین شکیبا

EnglishParvin Shakiba  EnglishEnglishEnglish

 

 

 کتابها

1- نگاهی گذرا بر ویژگیها و دگرگونیهای شعر فارسی

2- زنان سرایندهء معاصر جلد اول

3- از رابعـه تا پـروین

4- چند گفتار و نوشتار

5- شرح و ترجمهء متن پازندشکند گمانیک ویچار

6- زنان سرایندهء معاصر جلد دوم

7- چند نوشتارديگر

8- زنان سرایندهء معاصر جلد سوم

 

مقالات و سخنرانیها

Contact Information: آدرس:

 Parvin Shakiba (Shambayati)

Apt. 219
2000 W. John Street
Champaign, IL 61821

Phone: (217) 359-1856
Email: shakiba.ketab@gmail.com

 

Links and Announcements

 

  معرفی:

متولد یازدهم مهرماه 1306 خورشیدی در تهران.

فارغ التحصیل دورهء لیسانس تعلیم و تربیت از دانشسرای عالی تهران، و دورهء دکتری زبان و ادبیّات فارسی از دانشکدهء ادبیّات دانشگاه تهران.

دارای 27 سال سابقهء تدریس تا پیش از درخواست بازنشستگی.

 

   برای اطلاعات بیشتر راجع به هر کدام از کتابهای زیر و مطالعهء پیشگفتارو بخشی از متن آنها لطفاً روی عنوان کتاب کلیک کنید.

 

1- نگاهی گذرا بر ویژگیها و دگرگونیهای شعر فارسی که در کالیفرنیا به تاریخ 1366 خورشیدی در 458 صفحه به چاپ رسیده و انتشار یافته؛ و در تهران بدون اجازه و اطلاع مؤلف تا کنون سه بار با عناوین گوناگون، تجدید چاپ شده است.  بها: 16 دلار.

 

2- جلد اول زنان سرایندهء معاصر شامل شرح حال و بررسی اشعار 15 تن از آنان در 871 صفحه، که در ایلینوی به تاریخ 1376 خورشیدی به چاپ رسیده و منتشر شده است.  بها: 35 دلار.

 

3- از رابعـه تا پـروین (زنـان شـاعـر فـارسی زبـان) در 208 صفحه - رسالهء لیسانس زبان و ادبیّات فارسی در سال تحصیلی 1328- 29 خورشیدی - که اخیرا با مختصر دستکاری و افزودن و کاستن، به تاریخ 1377 خورشیدی در ایلینوی چاپ و منتشر شده است.  بها: 8 دلار.

 

4- چند گفتار و نوشتار، گزیدهء مقالات و سخنرانیها در سه بخش: پیرامون فرهنگ کهن ایرانی، دربارهء زنان، و گوناگون؛ در 530 صفحه که به تاریخ 1378 خـورشیدی در ایلینوی بـه چـاپ رسـیده و انتشار یافته است.  بها: 12 دلار.

 

5- شرح و ترجمهء متن پازند شکند گمانیک ویچار (گزارش گمان شکن) به فارسی، همراه با واژه نامه - رسالهء دکتری زبان و ادبیّات فارسی که در مهلت محدود و مقرّر به مرحلهء دفاع نرسید و مشمول مرور زمان شد - که اخیرا در 768 صفحه به تاریخ 1380 خورشیدی در ایلینوی چاپ و منتشر شده است.  بها: 22 دلار.

 

6- جلد دوّم زنان سرایندهء معاصر شامل زندگینامه و نمونه های اشعار35 شاعر و فهرست منابع در730 صفحه. نشر کتاب کیومرث، سال1386 خورشیدی، بها:35 دلار.

 

7- چند نوشتار دیگر ( گزیدهء مقالات) شامل مقاله هایی که پس از چاپ و انتشار کتاب چند گفتار و نوشتار به پیشنهاد دوستان مطبوعاتی و دیگر دوستان نوشته شد در410 صفحه. ناشر: شرکت کتاب، سال1389خورشیدی، بها:25دلار.

 

8- جلد سوّم زنان سرایندهء معاصر شامل زندگینامه و نمونه های اشعار92 شاعر و فهرست منابع در718 صفحه. ناشر: شرکت کتاب، سال1390 خورشیدی، بها: 35 دلار.

 

دو نکته دربارۀ کتاب مذکوردرفوق