پروین شکیبا - زنان سرایندهء معاصر

Parvin Shakiba - The Poetry of Contemporary Iranian Women

 

 جلد اول زنان سرایندهء معاصر شامل شرح حال و بررسی اشعار 15 تن از آنان در 871 صفحه، که در ایلینویز به تاریخ 1376 خورشیدی به چاپ رسیده و منتشر شده است.  بها: 22 دلار.

 اظهار نظر چند تن از شاعران

فهرست عناوین

پیشگفتار

فصل نمونه: سیمین بهبهانی
 

  

 

         اظهار نظر چند تن از شاعرانی كه در كتاب زنان سرايندهء معاصر اشعارشان مورد بررسی قرار گرفته و كتاب را خوانده اند دربارهء این کتاب:

           ژالهء اصفهانى: ... سلام گرم و پرمهر و شادباش شوق آميز مرا به مناسبت انتشار كتاب زنان سرايندهء معاصر بپذيريد. شما با دقّت و دانش و شكيبايی فراوان، كار لازمی را انجام داده ايد كه بخشی از تاريخ ادبيات معاصر ميهن ماست...

           شهناز اعلامى: ... واقعاً زحمت بسيار كشيده ايد. به شما با اين همّت و پشتكار، تبريك می گويم. از آنچه دربارهء دوست خود نوشته ايد، بسيار متشّكر و شرمنده ام. امّا بايد بگويم كه شما به عمق روح من وارد شده ايد و آنچه را كه مرقوم فرموده ايد، زبان روح و روان من بوده است...

          شاداب وجدی: ... هزار بار تبريك برای چاپ كتابی كه می دانم برای تهيهء آن چقـدر بـا مشـكل روبـرو بـوده ايـد... بـازهـم تشـكّر بـرای خواندن شعرهای من و نكته سنجی هايی كه در بررسی آنها داشته ايد. اميدوارم در تهيه و تنظيم جلد دوّم موفّق باشيد...

          پروين جزايرى: ... قبل از هرچيز، انجام اين مهمّ را با چنين دقّت و ظرافتی خدمتتان تبريك گفته و صميمـانـه آرزوی تـوفيقتان را در ادامـهء اين راه دارم. بـه راستی كـاری سـت متفـاوت بـا آنچـه كـه در اين زمينه تـاكنـون انجام گرفته است. هر خواننده ای با خواندن قسمتهايی از اين كتاب، متوجّه می شود كه شما سطر به سطر كتابهای اشعار شاعران را خوانده و نه تنها به بررسی بلكه به تفكّر دقيق در آن مضامين پرداخته ايد. خودِ من وقتی كتاب را مطالعه كردم به اين نكته پی بردم كه شايد كمتر كسی از درون واژه ها اينگونه مرا شناخته و با احساسات من ارتباط حاصل كرده است. مثلاً در آن قسمت كه شما اشاره می كنيد شعر طلوعی تازه در روزهای آغازين انقلاب سروده شده، كاملاً حدس شما درست است. يا در قسمتهايی كه به اشتباه بودن برخی باورهايمان در همان ابتدای انقلاب اشاره داريد. يا در فصل سوّم كتاب حباب و سراب كه می گوييد: ظاهراً عنوان جنگ، بهانه است و شاعر شرايط آن روزها را بيان كرده است. به هر حال اگر بخواهم يادآور همهء نكته هايی باشم كه به ظرافت به آنها اشاره كرده ايد، نامه بس طولانی خواهد شد...

          ناهيد كبيری: ... اين روزها سخت مشغول خواندن كتاب با ارزش شما هستم. خسته نباشيد! از دريافتها و نظريات شما بسيار لذّت بردم. به اميد ادامهء اين خدمت فرهنگی و چاپ جلدهای بعدی اين كتاب هستيم...

          مهرانگيز رساپور: ... با درود فراوان و آرزوی بهروزی برای شما، در اين راه پرزحمت و رضايت بخش... دقّت، درك قوی و روشن شما را تا آن جايی كه به كار من مـربـوط می شـد، سـتودم. و از شـمـا بخاطـر اين همه حوصله و بردباری، قدردانی می كنم...

فهرست کتاب

عنوان  ...................................................................................  صفحه

پیشگفتار........................................................................................... د

ژاله اصفهانی (سلطانی)............................................................... 1

1 - اگر هزار قلم داشتم....................................................................... 24

2 - البرز بی شكست.......................................................................... 45

3 - ای باد شرطه.............................................................................. 57

4 - خروش خاموشی......................................................................... 67

شهناز اعلامی.............................................................................. 81

1- دهكدهء چم.................................................................................. 82

2- ترانه های جدائی........................................................................ 112

عشرت قهرمان (نكیسا)............................................................ 125

1- اقیانوس................................................................................... 129

2 - كهكشان.................................................................................. 142

3 - نور....................................................................................... 152

4 - سروش................................................................................... 159

سیمین بهبهانی............................................................................ 173

1 - سه تار شكسته.......................................................................... 184

2 - جای پا.................................................................................... 184

3 - چلچراغ.................................................................................. 213

4 - مرمر..................................................................................... 235

5 - رستاخیز................................................................................. 256

6 - خطّی ز سرعت و از آتش............................................................ 270

7 - دشت ارژن.............................................................................. 297

8 - آن مرد، مرد همراهم................................................................... 318

9 - كاغذین جامه............................................................................ 330

10 - یك دریچه آزادی...................................................................... 356

  شاداب وجدی (خُنجی).............................................................. 378

1- به یاد تشنگی كوهپایه های جنوب.................................................... 380

2- یك روز دیگر............................................................................ 403

3- زیر باران................................................................................ 416

میمنت میرصادقی...................................................................... 437

1 - بیداری جویباران....................................................................... 439

2 - با آب ها و آینه ها...................................................................... 443

3 - جان های آفتابی......................................................................... 458

هما ارژنگی................................................................................ 477

1- پرواز عاشقان............................................................................... 480

مینا اسدی.................................................................................... 503

1 - چه كسی سنگ می اندازد؟........................................................... 504

2 - من به انگشتر میگویم بَند............................................................. 518

3 - كارنامه................................................................................... 533

4 - از عشق چیزی با جهان نمانده است................................................ 552

گیتی خوشدل............................................................................... 564

1- مرا از نیلوفر یاد است.................................................................. 567

2 - معبد بنفش................................................................................ 599

3 - بانوی جمعه ها.......................................................................... 609

4 - چشم اقیانوس............................................................................ 618

ژیلا مساعد (استخری)............................................................. 627

1 - غزالان چالاك خاطره................................................................. 629

2 - یله بر كجاوه ی اندوه.................................................................. 646

3 - پنهان كنندگان آتش..................................................................... 657

پروین جزایری (شبگیر).......................................................... 677

1 - در باغ خاطره ها...................................................................... 677

2 - از بهاران................................................................................ 688

3 - حُباب و سراب.......................................................................... 699

ناهید كبیری (ابراهیم زاده)....................................................... 715

1 - آرزوهای پائیزی....................................................................... 717

2 - غروبی ها............................................................................... 737

3 - در ستایش خورشید.................................................................... 747

مهرانگیز رساپور (م. پگاه)..................................................... 765

1 - جرقّه زود می میرد.................................................................... 766

خاطرهء حجازی........................................................................ 801

1 - بام من.................................................................................... 801

3 - خواهش می كنم پیش از من نمیر.................................................... 828

آزیتا قهرمان.............................................................................. 842

1 - آوازهای حوّا............................................................................ 844

 

 

THE POETRY OF CONTEMPORARY IRANIAN WOMEN

Volume I

Biography and review of the poetry of 15 women poets*

By Parvin Shakiba

871 pages

Price: $22.00 + $2.50 Shipping costs

Address: Kumars Publications

2000 W. John St., #219

Champaign, IL 61821

 

*Poets included in this volume:

 1.  Jaleh Esfahani

 2.  Shanaz A'alami

 3.  Eshrat Ghahreman

 4.  Simin Behbahani

 5.  Shadab Vajdi

 6.  Meimanat Mirsadeghi

 7.  Homa Ardzangui

 8.  Mina Asadi

 9.  Giti Khoshdel

10. Jila Mosa'ed

11. Parvin Jazayeri

12. Nahid Kabiri

13. Mehranguiz Rasapour

14. Khatereh Hejazi

15. Azita Ghahreman

بازگشت - Home Page