پروین شکیبا -  شرح و ترجمهء متن پازند «شکند گمانیک ویچار»

Parvin Shakiba - Translation and Exposition of the Pāzand Text of Mardān Farrokh's “Shikand-Gūmānīk Vijār” (Decisive Resolution of the Doubts)

 

شرح و ترجمهء متن پازند «شکند گمانیک ویچار» (گزارش گمان شکن) به فارسی، همراه با واژه نامه - رسالهء دکتری زبان و ادبیّات فارسی که در مهلت محدود و مقرّر به مرحلهء دفاع نرسید و مشمول مرور زمان شد - که اخیرا در 768 صفحه به تاریخ 1380 خورشیدی در ایلینویز چاپ و منتشر شده است.  بها: 22 دلار.

 

فهرست عناوین

پیشگفتار

 

 

 

 

فهرست عناوين

بازگشت - Home Page