پروین شکیبا - نگاهی گذرا بر ویژگیها و دگرگونیهای شعر فارسی

Parvin Shakiba - The Evolution of Persian Poetic Tradition

 

 

نگاهی گذرا بر ویژگیها و دگرگونیهای شعر فارسی که در کالیفرنیا به تاریخ 1366 خورشیدی در 458 صفحه به چاپ رسیده و انتشار یافته؛ و در تهران بدون اجازه و اطلاع مؤلف تا کنون سه بار با عناوین گوناگون، تجدید چاپ شده است.  بها: 16 دلار.

 

 

 

فهرست عناوين

دربارهء یک نقل قول دروغین

چندی پیش دراینترنت(سایت ایمان) به نقل ازکتاب زندگینامهء  شاعران ایرانی از رودکی تا امروز تألیف پروین شکیبا، چنین مضمونی آمده بود: انگیزهء نیما هم که شعر نو را جانشین شعر کهن فارسی کرد، ستیزه با دین بود.

          باید یاددآور شوم که: در سرتاسرِ کتاب نگاهی گذرا بر ویژگی ها و دگرگونی های شعر فارسی تألیف این جانب ( پروین شکیبا) و نیز کتاب های دیگرم، چنین جمله و مفهومی فرسنگ ها دور از واقعیّت، وجود ندارد.

          کتاب نامبرده که در تاریخ آبان 1366خورشیدی در کالیفرنیا- آمریکا به چاپ رسیده، بدون اطّلاع و اجازهء من، توسّط ناشر در اختیار ناشر دیگری در ایران قرار گرفته و بارها با عناوین گوناگون، از جمله: شعر فارسی ازآغاز تا امروز، هزار سال شعر فارسی، زندگینامهء شاعران ایرانی از رودکی تا امروز، ... تجدید چاپ شده است.

          جملهء نادرست منقول، از کتابی با عنوان جعلی زندگینامهء شاعران ایرانی از رودکی تا امروز منسوب به من، نقل شده است که مطلقاً  صحّت ندارد.

پروین شکیبا

 

بازگشت - Home Page