نامه ای از سوئد

          پس از چاپ و انتشار جلد سوّم کتاب زنان سرایندهء معاصر تألیف این جانب - پروین شکیبا- دکتر داریوش کارگر از سوئد  در نامهء دوستانه ای به من نوشته اند: ... اطّلاعات داده شده مربوط به خودکشی بانو کبری سعیدی ( شهرزاد) نادرست است. نمی دانم این خبر چگونه پخش شده. امّا ایشان چند سال پیش، پس از سال ها  اقامت درآلمان، به سوئد آمده و می خواستند همین جا بمانند. امّا بعد پشیمان شدند و به ایران بازگشتند. درسایت جدید آنلاین نیز یک زندگی نامه ی کوتاه درمورد ایشان هست- با صدای خودشان- که چند سال پیش تهیّه شده است.

          مورد دیگر، بانو نازنین نظام شهیدی است. ایشان چند سال پیش، پس از بازگشت از یک میهمانی، نزدیک خانه شان، سکته کردند و زمین خوردند و درگذشتند و خبرِ آن در بسیاری از مجلّات منتشر شد. دریغا که ایشان شاعری بسیارقدرتمند بود و حیف که زود رفت. بسیار زود. ...

          باید یادآور شوم که این دو مورد از مواردی ست که من چنانکه در یادداشت مربوط به این کتاب، اشاره کرده ام، به علّت عدم دسترسی به خودِ شاعران، ناگزیر از منابع دیگر، نقل قول کرده ام.

                                                                   پروین شکیبا